meta name=enamad content=848101

دادخواست استرداد جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه، دادخواستی است که زنان به موجب آن، در خصوص استرداد جهیزیه خود، در دادگاه، اقامه دعوا می نمایند.

 نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، با وارد کردن اطلاعات مربوط به خواهان، خوانده و تکمیل ستون مربوط به شرح خواسته می باشد.

ضمائم این دادخواست، می تواند شامل سیاهه جهیزیه یا هر مدرک دیگری که مثبت ادعای زوجه است، باشد.

استرداد جهیزیه

مجتبی اصلان زاده ( وکیل پایه یک دادگستری )

۱ Videos

مطابق عرف، زنان، معمولا در اوایل زندگی مشترک، مجموعه ای از اموال منقول را که به عنوان هدیه از طرف خانواده، به آن ها بخشیده شده است، تحت عنوان جهیزیه، به منزل همسر خود می برند. به طور معمول، پس از وقوع اختلاف و به هنگام جدایی، زنان، تمایل دارند تا جهیزیه خود را مسترد کنند که در اصطلاح حقوقی، به آن، استرداد جهیزیه می گویند. 

گاهی زوجین، بر سر استرداد جهیزیه، با یکدیگر، به توافق نمی رسند و در این کشمکش، مرد نیز مدعی مالکیت بر جهیزیه می شود. به همین دلیل، یکی از دعاوی که معمولا، در دادگاه های خانواده و در ضمن دعاوی طلاق مطرح می شود، دعوای استرداد جهیزیه است که دارای مراحل خاص خود بوده و حتما باید از طریق ثبت دادخواست انجام گیرد.

از همین رو، در این مقاله، قصد داریم، به بررسی این پرسش بپردازیم که دادخواست استرداد جهیزیه چیست و نحوه تنظیم آن بر اساس نمونه دادخواست استرداد چگونه است​؛ سپس، بگوییم که ضمائم آن، چه می باشد. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

دادخواست استرداد جهیزیه چیست

در پاسخ به این پرسش که دادخواست استرداد جهیزیه چیست و چگونه تنظیم می شود؟ ابتدا باید، به توضیح مفهوم استرداد جهیزیه بپردازیم. استرداد جهیزیه، عبارت است از اینکه زن، قصد داشته باشد، اموال منقولی را که تحت عنوان جهیزیه، در اوایل ازدواج، جهت شروع زندگی مشترک به منزل همسر خود برده است، مسترد نماید.

استرداد جهیزیه، به دو شیوه ممکن است: یکی با توافق و دیگری از طریق اقامه دعوا در دادگاه، با ارائه دادخواست استرداد جهیزیه بر اساس نمونه دادخواست آن. در شیوه توافق، بدون اقامه هیچگونه دعوایی، زن و شوهر، بر سر این موضوع، با هم توافق می کنند و زن می تواند جهیزیه خود را مسترد کند. چنانچه زوجین، در خصوص استرداد جهیزیه به توافق نرسند، زن می تواند اقدام به ثبت دادخواست استرداد جهیزیه و اقامه دعوا، در دادگاه نماید و از دادگاه بخواهد، بر اساس قانون استرداد جهیزیه، در این زمینه، حکم مقتضی را صادر کند.

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که دادخواست استرداد جهیزیه چیست و چگونه تنظیم می شود؟ می توان گفت: دادخواست استرداد جهیزیه، عبارت است از که زنان، به موجب آن، در خصوص استرداد جهیزیه خود، در دادگاه، اقامه دعوا می نمایند. نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، همانند دادخواست تامین خواسته جهیزیه، با پر کردن ستون های مربوط به اطلاعات خواهان، خوانده، دلایل و منضمات و ستون شرح خواسته، بر اساس نمونه دادخواست استرداد می باشد.

پس از پاسخ به این پرسش که دادخواست استرداد جهیزیه چیست، در ادامه، قصد داریم، در خصوص نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه توضیح دهیم و بگوییم که این نحوه تنظیم این دادخواست،  بر اساس نمونه دادخواست های آن، چگونه است.

نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه

در قسمت قبل، به این پرسش پاسخ دادیم که دادخواست استرداد جهیزیه چیست و به طور مختصر، در خصوص نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، توضیح دادیم. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص موضوع نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، صحبت کنیم و بگوییم که این دادخواست، چگونه تنظیم می شود.

نحوه تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه بر اساس نمونه دادخواست آن، شباهت هایی کلی، با سایر دادخواست های حقوقی دارد و صرفا در جزئیات اطلاعات وارد شده، بر اساس موضوع، دارای تفاوت هایی است. فرد متقاضی تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه، باید بر اساس مراحل زیر، عمل کند:

در ابتدا، زوجه باید، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تحویل فایل word دادخواست استرداد جهیزیه، اقدام به ثبت آن نماید. همچنین، امکان ثبت دادخواست استرداد جهیزیه توسط خود شخص، پس از تکمیل آن، بر اساس نمونه دادخواست استرداد جهیزیه، از طریق سامانه  ثبت دادخواست adliran.ir فراهم است.

در ستون مربوط به خواهان و خوانده، اطلاعات هویتی فرد، نظیر نام، نام خانوادگی، نام پدر، آدرس و شماره ملی را وارد نماید.

در قسمت ستون خواسته، به طور مختصر، خواسته خود مبنی بر صدور حکم بر استرداد جهیزیه و پرداخت خسارات دادرسی را ذکر کند.

در قسمت دلایل و منضمات، دلایل اثبات کننده خود، مبنی بر مالکیت بر جهیزیه را بنویسد که این دلایل، می تواند، شامل شهادت شهود، لیست سیاهه جهیزیه، فاکتور و سایر موارد باشد. 

پر کردن ستون شرح خواسته که در این قسمت، زوجه باید، خواسته خود، مبنی بر استرداد جهیزیه را برای قاضی دادگاه، شرح دهد.

شایان ذکر است، زوجه باید بتواند تمامی دلایل ذکر شده را به دادگاه ارائه نماید و صرف ذکر آن ها در ستون خواسته، کافی نیست.

پیمایش به بالا